Om NRH Oslo, Asker og Bærum distrikt

Norske Redningshunder (NRH) er en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon. Organisasjonen utdanner hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralene og lokale politimyndigheter.

NRH er inndelt i distrikter som har sitt virke innenfor geografisk avgrensede områder, der Oslo, Asker og Bærum er et distrikt.

Oslo, Asker og Bærum distrikt har per januar 2016 40 godkjente ettersøkningsekvipasjer, 1 godkjent lavineekvipasje og 0 ekvipasjer som er godkjent for ruinsøk/katastrofe. 

Det er etablert seks treningslag i distriktet. Lagene trener for det meste i Maridalen, Østmarka, Sørmarka, Asker, Bærum og Hønefoss.Ruinsøkstreningen i distriktet skjer i samarbeid med vår nabodistrikter, og det avholdes jevnlig treninger på egnede anlegg i Oslo-området. 

For mer informasjon om Norske redningshunder les mer på de sentrale nettsidene.

 

Bli medlem

Nyheter fra NRH sentralt

 • 12.10.2017
 • www.nrh.no
Hovedkurs 2018
 • 31.08.2017
 • www.nrh.no
Klare for øvelse i Russland
 • 26.07.2017
 • www.nrh.no
Nye hundeførervester rett rundt hjørnet!
 • 24.07.2017
 • www.nrh.no
Hva skal redningshelikopteret hete?
 • 07.04.2017
 • www.nrh.no
– Norge trenger dere i Norske Redningshunder
 • 03.04.2017
 • www.nrh.no
NRH styrker lavineberedskapen i påska