Om NRH Oslo, Asker og Bærum distrikt

Norske Redningshunder (NRH) er en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon. Organisasjonen utdanner hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralene og lokale politimyndigheter.

NRH er inndelt i distrikter som har sitt virke innenfor geografisk avgrensede områder, der Oslo, Asker og Bærum er et distrikt.

Oslo, Asker og Bærum distrikt har per januar 2016 40 godkjente ettersøkningsekvipasjer, 1 godkjent lavineekvipasje og 0 ekvipasjer som er godkjent for ruinsøk/katastrofe. 

Det er etablert seks treningslag i distriktet. Lagene trener for det meste i Maridalen, Østmarka, Sørmarka, Asker, Bærum og Hønefoss.Ruinsøkstreningen i distriktet skjer i samarbeid med vår nabodistrikter, og det avholdes jevnlig treninger på egnede anlegg i Oslo-området. 

For mer informasjon om Norske redningshunder les mer på de sentrale nettsidene.

 

Bli medlem

Nyheter fra NRH sentralt