Vår oppgave

Norske Redningshunder (NRH) formål er å utdanne hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten og å spre opplysning om hundens muligheter til å finne mennesker som er savnet.

Det tar fra to til tre år og lære opp en ettersøknings- eller lavineekvipasje. Det er hundens fantastiske luktesans som er utgangspunktet for vår bruk av hund i redningstjenesten.

Hundeføreren må skoleres blant annet i opplæring og utnyttelse av egen hund, bruk av kart og kompass, førstehjelp, taktisk bruk av hund og personell under aksjoner og samarbeide med andre organisasjoner og etater under aksjoner. En hundefører i Norske Redningshunder må kunne ta vare på seg selv og sin hund i forbindelse med aksjoner, også under ekstreme forhold.

Les mer om opplæring av hund og fører På NRHs sentrale nettsider.

Bli medlem

Nyheter fra NRH sentralt

 • 12.10.2017
 • www.nrh.no
Hovedkurs 2018
 • 31.08.2017
 • www.nrh.no
Klare for øvelse i Russland
 • 26.07.2017
 • www.nrh.no
Nye hundeførervester rett rundt hjørnet!
 • 24.07.2017
 • www.nrh.no
Hva skal redningshelikopteret hete?
 • 07.04.2017
 • www.nrh.no
– Norge trenger dere i Norske Redningshunder
 • 03.04.2017
 • www.nrh.no
NRH styrker lavineberedskapen i påska